4 de març de 2018

Estructura i funcionament

ESTRUCTURA

Quèviure, Distribuïdora de Mercat Social SCCL, és una cooperativa sense ànim de lucre. La seva finalitat no és trobar un benefici econòmic, sinó funcionar com a nexe d’unió entre consumidors i productors. És una cooperativa de segon grau, perquè inclou cooperatives entre els seus socis, és integral, perquè engloba tots els elements bàsics d’una economia productiva, i jurídicament és una societat cooperativa catalana limitada (SCCL), perquè combina els següents models de cooperativa: cooperativa de servei, de consum i de treball associat.

Les entitats, cooperatives i explotacions econòmiques que formen part de Quèviure ofereixen un servei per al benefici comú de la cooperativa, i a través de Quèviure poden completar, promoure, coordinar, reforçar i integrar la seva activitat econòmica.

Els socis consumidors de Quèviure poden satisfer les seves necessitats a través de la distribuïdora, i a través d’ella poden exercir el seu dret a l’autoorganització. Els principals socis consumidors de Quèviure són botigues cooperativitzades, cooperatives de consum i grups de consum. Quèviure pot agrupar  aquells grups de consum d’autogestió voluntària que, pel volum que tenen, no els surt a compte constituir-se com a cooperativa de consum, però volen articular-se en el món cooperatiu.

Quèviure comprèn persones, l’activitat de les quals consisteix en la prestació de serveis per a la cooperativa, i contempla l’agrupació i contractació de productors i elaboradors que, pel volum que tinguin, no els hi surti a compte constituir-se comercialment com a empresa, però que vulguin tirar endavant el seu projecte. 

 

FUNCIONAMENT

Quèviure, com a cooperativa de segon grau, disposa de tres mecanismes de participació per garantir el dret a l’autoorganització, assegurar l’equitat i la democràcia interna: l’assemblea, el consell rector i les comissions de treball. A més a més, Quèviure realitza cada any el Balanç Social de la XES.

Agrupa la totalitat de socis i sòcies amb dret a vot. És el màxim organisme de presa de decisions i govern de la cooperativa. Es reuneix, mínim, un cop a l’any. 

Hi estan representats tots els col·lectius que formen part de la cooperativa. És l’òrgan executiu i qui realitza el seguiment de l’activitat diària i pren les decisions més immediates. Es reuneix amb periodicitat mensual. 

Es creen davant d’una necessitat específica o per treballar aspectes concrets, i la seva participació és voluntària. L’única comissió que funciona permanentment és la comissió de compres conjuntes.

L'EQUIP TÈCNIC

I en el dia a dia, realitzant tota l’activitat cooperativitzada de Quèviure, hi ha el nostre equip tècnic:

FORMEM PART DE:

ECOS Grup Cooperatiu

http://grupecos.coop/

Som Energia

https://www.somenergia.coop/ca/

Coop57

https://www.coop57.coop/

Scroll Up